Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van de Watersport Marktplaats

1- Algemeen
Watersportmarkt.net wordt onderhouden door Mexign Media te Malaga, Spanje (hierna 'Mexign'). Op de inhoud en het gebruik van Watersportmarkt.net zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van Watersportmarkt.net houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Mexign behoudt zich het recht voor Watersportmarkt.net alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op Watersportmarkt.net daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

2- Voorwaarden plaatsen advertentie
In principe kunt u elke watersport gerelateerde advertenties plaatsen. Echter hebben wij enkele spelregels

  • U kunt enkel advertenties plaatsen die watersport gerelateerd zijn
  • Advertenties met een url naar een website in een foto of advertentie tekst zijn niet toegestaan
  • Foto's met enkel een bedrijfslogo zijn niet toegestaan
  • Dubbele advertenties zullen worden verwijderd

Advertenties die volgens de beheerders niet voldoen aan de regelementen zullen worden verwijderd. Bij herhaling zal een gebruikersaccount worden gedeactiveerd.

3- Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Watersportmarkt.net, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Mexign, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Mexign zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van Watersportmarkt.net, mag niets van Watersportmarkt.net worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mexign.

4- Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op Watersportmarkt.net is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Mexign spant zich in om de informatie op Watersportmarkt.net zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Mexign sluit iedere aansprakelijkheid voor op Watersportmarkt.net verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op Watersportmarkt.net worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Mexign sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op Watersportmarkt.net geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Mexign is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.

5- Beschikbaarheid
Mexign spant zich in om Watersportmarkt.net zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Watersportmarkt.net.

6- Hyperlinks
Hyperlinks op Watersportmarkt.net kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Mexign. Mexign biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Mexign worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op Watersportmarkt.net wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar Watersportmarkt.net verwijzen.

7- Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden is Spaans recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van Watersportmarkt.net worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Malaga.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding Verbergen?